1. Begin van dag (7h00 - 7h50)

 • Ontvang / groet ouers / doen waarneming
 • Kreatiewe aktiwiteit (waarmee kinders self kan aangaan.)
 • Luister na liedjies/rympies op CD, lees, fantasiespel, boublokke en opvoedkundige speelgoed.
 • Algemene nagaan van fisiese toestand. Opskryf van medikasie.


2. Opruim en toiletroetine (7h50 - 8h00)

 • Higiene en selfversorging as lewensvaardigheid.
 • Gebruik van pligtekaart en groepwerk.


3. Ontbyt (Aangename atmosfeer) (8h00 - 8h20)

 • Pap (opgeskep deur onderwyseresse)
 • Wag vir mekaar, bid en eet saam.
 • Opskerp van lewensvaardighede


4. Opruim (tafels en kleuters) (8h20 - 8h30)

 • Netjies maak van leerders en tafels.


5. Groepaktiwiteit 1 (8h30 - 8h55)

 • Godsdiens praktyk (liedjies,stories, gebed)
 • Nuus (2 – 4 kleuters)
 • Weer / Register
 • Temabespreking
 • Wiskunde
 • Wetenskappe.

6. Vryspel binne (8h55 - 9h55)

 • Bespreking van aanbieding by verskillende stasies
 • Individuele aandag aan kleuters
 • Onderwyseres werk met groepe van 6 by die verskillende leerstasies.
 • Onderwyseres sluit aan by groepe spelende leerders.
 • Assistent ( indien beskikbaar)is betrokke by die ander leerstasies.
 • Alle aanbiedings word weekliks beplan.
 • Gerigte kreatiewe aktiwiteit of projek


7. Opruim / toiletroetine / versnapering (9h55 - 10h20)

8. Groepaktiwiteit 2 Vryspel buite(sonblok en hoede) (10h20 - 11h30)

 • Die buiteterrein is 'n verlenging van die klaskamer.
 • Die terrein word verdeel inleerstasies bv. Sandput, waterarea ens, waar onderwyseresse toesig hou enleiding gee. Hierdie areas word ook weekliks beplan.


9. Ingaan en Toiletroetine (11h30 - 11h45)

10. Groot motoriese aktiwiteite / Musiek (11h45 - 12h15)

11. Groepaktiwiteit 4 (12h15 - 12h30)

 • Storie / taal / drama
 • Voorbereiding vir middagete


12. Middagete (Aangename atmosfeer) (12h30 - 12h45)

13. Opruim / toiletroetine (12h45 - 13h00)

 • Maak gesiggies skoon
 • Uitpak van matrasse
 • Kleuters word geleidelik rustig gestem/ Storie.of Kalmerende aktiwiteit


14. Rus en slaap (13h00 - 13h50)

 • Kleuters mag luister na stories,rympies,liedjies op eie matrassie.
 • Assistent met ete as namiddag werk (behalwe indien anders gereël) help met voorbereiding vir vlg. dag
 • Alle kleuters rus of slaap.
 • Daar moet stilte wees – geen raas.
 • Vul boodskapboek in indien nodig.
 • Onderwyseres doen assessering


15. Wakkerword – Toiletroetine - gereed vir middagprogram (13h50 - 14h00)

 • Sonblok en hoede
 • Maak seker kleuters se besittings is ingepak


16. Gereedmaking van klas (14h00 - 14h15)

 • Maak seker alles is gereed vir die vlg. dag
 • Gaan haal alle kreatiewe materiaal wat benodig word vir vlg. dag.
 • Assistente buite op dienspunte.

17. MIDDAGPROGRAM (14h00 - 17h00)

 • Professionele personeel vertrek
 • Die middagprogram is nie so uitgebrei soos die oggendprogram nie. Assistente (onder toesig van Nasorg toesighouer) hou toesig by die basiese stasies soos die sandput, klimapparaat ens. Ouers kom op verskillende tye die kinders haal en word bygestaan deur die middagpersoneel.


18. OPRUIM

 • Kinders ruim buite op.
 • Beweeg na binne waar skeppende aktiwiteite, opvoedkundige speelgoed ens in een lokaal aangebied word.


19. VERMAAK (17h00 -18h00)

 • Vanaf 17h15 word goedgekeurde videos vertoon.


20. TOEMAAK (18h00)

FaLang translation system by Faboba

 

Office:  012 661 1336                Fax:  012 661 1335                   Aftercare:  082 727 1761

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Principal: Mrs/Mev Cindy Roux